Vi har ny hemsida

Som ni ser har vår hemsida ny layout och är under uppdatering. Anledningen är att Per, vår utmärkta webmaster, nu lämnat styrelsen och vi får nu ”snickra själva”. Därför har vi nu valt en s.k. WordPress-lösning som är lite mer användarvänlig. /Martin

Bookmark the permalink.

Comments are closed.