Fiber till Lönntåg

Lönnåg på Resö har nu fått fiber. I samband med att Fortum drog ny elkabel lades en slang ner till Lönntåg så att fastigheterna där nu fått del av vårt fibernät. Grattis!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.