Tack för 2015

Bästa fibermedlem!

Resö Fiber vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret. Vårt gemensamma fibernät har levererat och fungerat precis som förväntat hela året och vi har varit förskonade från större avbrott och störningar. Vår ekonomi är stabil och ett antal nya medlemmar kan nu också glädjas åt fiberuppkoppling.

En viktig sak som återstår är att säkra och registrera våra markavtal. För att lösa den frågan kommer vi att inleda en dialog med Lantmäteriet och berörda markägare under 2016.

En annan angelägen fråga gäller framtiden för lokala byanät, då det är ett stort ansvar och mycket jobb att driva detta på helt lokal nivå. Vi har därför inlett en dialog med våra grannföreningar i norra Bohuslän för att se på möjligheten att samverka i en större gemensam organisation.

Med dessa rader önskar jag alla en riktigt skön jul och nyårshelg där juleljusen och fiberljuset får tindra i kapp!

Ett riktigt gott nytt fiberår!

Martin Björkman
ordförande

Bookmark the permalink.

Comments are closed.