Höjning av serviceavgift

På föreningsstämman 2016-04-17 beslutades om en justering av serviceavgiften enligt nedan:

Det månatliga påslaget (serviceavgiften) utöver kostnaden från Net at Once för att driva vårt fibernät har sedan starten varit 50 kr för aktiva och 25 kr för passiva medlemmar. Avgiftens storlek baserades ursprungligen på rekommendationer för byanät då vi startade upp 2012.

Denna avgift ska täcka allt från drift, underhåll, försäkring, utsättning, bokföring, administration, arvoden mm. Vi ser nu att summan är i knappaste laget i dagens läge. Avgiften behöver också ge ett visst överskott för att bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter som en större avgrävning eller tillbud i ett nodhus. De flesta föreningar som införde 50 kr per månad har idag höjt denna avgift.

Föreningsstämman beslutade att den månatliga serviceavgiften får höjas från 50 kr till 80 kr per månad för aktiva och från 25 kr till 40 kr för passiva medlemmar. Höjningen gäller från och med 1 juli 2016. Påslaget för sommarabonnemangen höjs så att de betalar full serviceavgift 80 kr 6 månader och halv avgift resterande 6 månader. Alla uppräknade avgifter inkluderar moms.

Nya månadsavgifter fr.o.m. 2016-07-01 blir:

  • Enbart bredband och telefoni: 268 kr (tidigare 237 kr)
  • Bredband/telefoni och 9-kanalers TV: 295 kr (tidigare 267 kr)
  • Bredband/telefoni och 19-kanalers TV: 363 kr (tidigare 331 kr)
  • Bredband/telefoni och 22-kanalers TV: 388 kr (tidigare 356 kr)
  • Sommarabonnemang: 310 kr/mån i 6 månader (tidigare 250 kr/mån i 6 månader)
  • Vilande abonnemang: 40 kr/mån (tidigare 25 kr)
  • Utöver detta betalar varje medlem en årlig medlemsavgift till föreningen på 200 kr.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.