Driftstörningen juni-juli 2016

Resö Fiber drabbades av en oförklarlig störning på TV-bilden under juni-juli. I samband med felsökningen fick vi en del oplanerade avbrott på all trafik. Den 20 juli var nätet helt nere under större delen av dagen. Felet lokaliserades så småningom till en av Netatonce hyrd förbindelse mellan Göteborg och Grebbestad.

Att få så mycket trassel under vår intensiva sommarperiod är naturligtvis inte bra. När all trafik går ner dagtid blir också bekymmersamt för våra medlemmar och inte minst de som är beroende av nätet för sin affärsverksamhet. Vår kommunikationsoperatör lovar att se över rutinerna och möjlig reservkapacitet för denna viktiga länk.

Föreningen kommer kompenseras ekonomiskt med ett belopp motsvarande två månaders TV-avgifter

Edit

Bookmark the permalink.

Comments are closed.