Markavtalen

Tack alla markägare som hjälpt oss med kompletterande markavtal. Dessa är nu skickade till lantmäteriet som senare i höst kommer kalla alla berörda till ett förrättningssammanträde på Resö. Har man inga invändningar eller specifika frågor är det inte nödvändigt att närvara. När allt är klart kring ledningsrätten kommer beslut att skickas till var och en. Mera information om processen får ni i samband med kallelsen. Har ni frågor nu kan de ställas till förrättningslantmätare Dan Örn på lantmäteriet 0771-636363 eller Martin 0705-296554.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.