Nyårshälsning 2017

Bästa fibermedlem !
Ännu ett verksamhetsår är snart till ända. Jag kan som vanligt konstatera att fibern är till fortsatt glädje och stor nytta för alla medlemmar och för vår bygd. Några smolk i glädjebägaren noteras dock såsom en onödig avgrävning i Torseröd när elledningarna skulle ner på samma ställe som fibern. Än värre kanske några tyckte att det var när TV-bilden frös i avgörande ögonblick under fotbolls-EM. Dessa förtretligheter är nu minnen blott, men de har ändå lärt oss en del. Nämnas ska att föreningen blivit ekonomiskt kompenserad i båda fallen.
Under året har en handfull nya medlemmar kopplat upp sig. Måhända kommer några fler nästa år, när Telia avvecklar  telestationen och kopparnätet på Resö. Fiberföreningen har kapacitet och beredskap för fler anslutningar.
Vi har under året kopplat in oss mot Telenors nät vid Kvarnbäcken, så att vi nu har dubbla förbindelser mot omvärlden. Vi planerar också för en sammankoppling med Sannäs Fiber i syd och Lurs Fiber i nord så att vi inför nästa upphandling kan samverka med våra grannföreningar. Det ger också en ökad säkerhet om vi har fler vägar att leda vår viktiga trafik.
Mest arbetskrävande 2016 har varit arbetet med att få våra markavtal säkrade via lantmäteriet i en sk. ledningsrättsprocess. Vi tackar alla som bistått genom att upplåta sin mark, delta på möten mm. Vi hoppas nu att den långa och omständliga processen kan slutföras, så att vi är framtidstryggade vad gäller marktillgången för våra ledningar.
Med dessa rader önskar jag alla en riktigt God Jul och Gott Nytt fiberår
Martin Björkman
Bookmark the permalink.

Comments are closed.