Ny underhålls och servicepartner

Då Empower AB som byggde vårt nät dessvärre hamnat i obestånd har vi idag tecknat ett nytt serviceavtal med företaget TEGAB. Där finns idag både Lars Melert och Håkan Adriansson som är väl förtrogna med vårt nät. TEGAB bygger också fibernät för vår grannförening Södra Strömstad Fiber. Vi hoppas på ett stabilt och bra samarbete med TEGAB framgent.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.