Läget per april 2017

Då det förekommit enstaka data och TV-störningar vill vi åter betona det angelägna att ni som drabbats felanmäler detta. Sitt inte tyst och var missnöjd med din fiberuppkoppling.

I april kommer vi göra 5 nyanslutningar på Resö. Observera att Telia/Skanova lägger ner kopparnätet och telefonstation på Resö i november. Är någon intresserad av nyanslutning så kontakta styrelsen för en kostnadskalkyl.

Lantmäteriförättningen är äntligen i hamn och vinner laga kraft 8/4. Det har varit en väldigt seg och omständlig process men nu har vi ledningen framtidstryggad vad gäller marktillgång. Tyvärr återstår en liten bit på Galtö där vi trots idoga försök inte lyckats komma överens med markägaren. Sista utvägen där kan dessvärre bli att vi får flytta ledningen. En dyrt och jobbigt process.

Bortsett från dessa förtretligheter är allt väl i vårt fibernät och vår ekonomiska förening. Vi siktar på föreningsstämma någon gång i maj när allt är reviderat och klart.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.