Läget i januari inför upphandlingen

I höstas besökte vi (Resö+Svandal+Kämpersvik)-fiber Netatonce i Växjö för att på plats diskutera och studerad Netatonce högkvarter och dess resurser. Vi blev väl mottagna i Växjö och fick ett positivt intryck av Netatonce resurser, personal och deras satsningar framåt.

Vi har nu tillsammans med de andra Tanumsföreningarna just haft en träff med såväl Telia/Zitius, IP-Only som Bahnhof för att värdera deras utbud och erbjudanden. Vi vill gärna samverka med de andra Tanumsföreningarna genom att synkronisera vårt val av operatör och avtalstid för att på så sätt tillsammans stärka och effektivisera vår upphandling för nästa femårsperiod.

Så klart är vi störda och bekymrade över de TV-störningar som vissa drabbats av under hösten. Vi skriver givetvis inget nytt avtal utan att få garantier på god leveranskvalitet. Netatonce har nu kraftsamlat kring detta och bytt en del utrustning och trimmat sina linor för att komma till rätta med TV-störningarna. Vi följer upp resultaten av dessa insatser.

Vår plan och förhoppning är att under innevarande kvartal komma fram till ett beslut om optimalt val av operatör. Styrelsen fattar detta beslut men vi tar gärna emot synpunkter från medlemmarna i frågan.

Martin/Resö Fiber

Bookmark the permalink.

Comments are closed.