Nytt avtal med Netatonce

Nu är vi i hamn och har just signerat ett avtal gällande våra kollektiva tjänster i fibernätet för de kommande 5 åren.

Efter noggranna sonderingar och moget övervägande valde vi att fortsätta med vår nuvarande operatör Netatonce (Nao). Bakgrunden till detta var att Nao erbjöd det bäst anpassade och mest prisvärda utbudet. Dessutom har vi ett upparbetat och gott samarbete med Nao och en välfungerande infrastruktur i form av teknisk utrustning och matningar till våra nodhus. Skulle vi byta operatör hade vi fått genomlida ett omfattande omkopplingsarbete plus att hundratals boxar fått gå till elektronikskrot, vilket vi inte tycker är hållbarhetsmässigt korrekt dessa dagar.

Vidare så kunde ingen av de alternativa operatörerna erbjuda enbart Internet utan alla medlemmar skulle där betala för TV. Vi har många i vår förening som inte utnyttjar det kollektiva TV-utbudet.

Avtalet och tjänsterna är ganska lika de vi har idag. Vi kommer behålla samma TV-utbud till samma prisnivå som nu. Vad gäller Internet får vi en liten prishöjning på 12:- per månad men i gengäld levererar Nao ett helt ostrypt flöde på 1000 MBit/s upp och nedströms. Vi tycker det är bra och framtidsklokt att kunna erbjuda alla Gigabit, något som för övrigt kostar 800:-/månad i stan. Vi får full garanti på alla boxar de kommande åren och vill någon gradera upp sin mediaomvandlare erbjuds en ny sådan till subventionerat engångspris på 625:-.

Vad gäller TV-kvaliteten har vi haft störningar men Nao har inför nytt avtal tagit krafttag för att komma tillrätta med dessa. Skulle någon ändå uppleva problem kommer Nao kompensera kunden ekonomiskt. Övervakning och felrapportering ska också skärpas upp och skulle matningen till våra nodhus fallera, garanteras automatisk omkoppling via vår reservmatning som går norrut via gamla E6 till Skee-Mariestad.

Sommarabonnemangen april-oktober, har varit krångliga att administrera så de kommer tas bort, och istället kan man köpa en uppsägningsbar uppkoppling som löper per dag, vecka eller månad. Detta gör man via Nao, dock måste en fiberlina finnas redo och den administreras då av föreningen.

Avtalet gäller från 1/10 2019 och vi kommer under sommaren skicka ut en valblankett och förbindelser för den nya avtalsperioden. Nämnas ska också att tre Tanumsföreningar samverkat i denna process och vi har tecknat likalydande avtal med Nao.

Vi hoppas detta kommer bli bra och våra medlemmar fortsatt nöjda. Har ni frågor kontakta gärna styrelsen.

Styrelsen för Resö Fiber genom /Martin


Bookmark the permalink.

Comments are closed.