Årsstämman 2020

Föreningens årsstämma planeras att hållas så sent som möjligt i juni. Förhoppningsvis utomhus, men med ett reserv-alterantiv under tak, om vädrets makter ställer till det.

Tid, plats och handlingar kommer publiceras här och via mail.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.