Läget i januari inför upphandlingen

I höstas besökte vi (Resö+Svandal+Kämpersvik)-fiber Netatonce i Växjö för att på plats diskutera och studerad Netatonce högkvarter och dess resurser. Vi blev väl mottagna i Växjö och fick ett positivt intryck av Netatonce resurser, personal och deras satsningar framåt.

Vi har nu tillsammans med de andra Tanumsföreningarna just haft en träff med såväl Telia/Zitius, IP-Only som Bahnhof för att värdera deras utbud och erbjudanden. Vi vill gärna samverka med de andra Tanumsföreningarna genom att synkronisera vårt val av operatör och avtalstid för att på så sätt tillsammans stärka och effektivisera vår upphandling för nästa femårsperiod.

Så klart är vi störda och bekymrade över de TV-störningar som vissa drabbats av under hösten. Vi skriver givetvis inget nytt avtal utan att få garantier på god leveranskvalitet. Netatonce har nu kraftsamlat kring detta och bytt en del utrustning och trimmat sina linor för att komma till rätta med TV-störningarna. Vi följer upp resultaten av dessa insatser.

Vår plan och förhoppning är att under innevarande kvartal komma fram till ett beslut om optimalt val av operatör. Styrelsen fattar detta beslut men vi tar gärna emot synpunkter från medlemmarna i frågan.

Martin/Resö Fiber

Inför upphandling av nytt avtal

Det 5-åriga avtalet med vår kommunikationsoperatör Netatonce går ut i juni 2019 och vi har därför redan nu börjat förbereda upphandling av nästa avtalsperiod. Valet står då mellan att behålla Netatonce eller handla upp en ny kommunikationsoperatör.

Ett byte är operatör är både tekniskt och administrativt komplicerat och omfattande. Byte till en ny operatör innebär bland annat att all teknisk utrustning i nodhus och hemmen måste bytas ut. Marknaden är också begränsad och i dagsläget dominerad av Telia.

Vi samråder nu med de andra Tanumsföreningarna som har Netatonce hur vi kan samverka i den nya upphandlingen. Som ett första led kommer vi åka till Växjö i slutet av oktober för att på plats diskutera med Netatonce. Vi kommer då fokusera på utrustning, support, pris/prestanda och garantier. Styrelsen tar gärna emot synpunkter från er medlemmar och på vad som varit bra och mindre bra med vår nuvarande operatör Netatonce.

Vi kommer också att rapportera från processen här på hemsidan och i mailutskick. Upphandlingen och beslut kommer enligt stämmobeslut att skötas och tas av styrelsen.

/Martin

TV-avgift för norska husägare

Myndigheten Radiotjänst har skrivit till alla norrmän som har en fastighet i Sverige och tillfrågat om TV-innehav. Enligt lagen måste även utländska medborgare med fastighet i Sverige betala avgiften. Samma som TV-lisens i Norge.

Resö Fiber är inte inblandade i detta, utan adressuppgifter har hämtat från Skatteverket. På sikt ska denna avgift avvecklas och kostnaden för public-service TV tas via skattesedeln.

Kort rapport augusti 2017

Fibersommaren har varit lugn och störningsfri. Vi hälsar ett 10-tal nyanslutna medlemmar välkomna i ljuset.

Tyvärr lyckades vi aldrig lösa tvisten kring ledningsdragningen på Galtö utan tvingas nu dra om huvudledningen. Nya markavtal är tecknade tack vare positiva markägare och arbetet planeras göras under september. Vi måste då göra en kortare omkoppling till den nya linjen och det innebär ett avbrott i alla tjänster för hela Resö och halva Galtö. Även mobilmasten berörs. Omkopplingen kommer göras nattetid och vi meddelar i god tid innan.

Läget per april 2017

Då det förekommit enstaka data och TV-störningar vill vi åter betona det angelägna att ni som drabbats felanmäler detta. Sitt inte tyst och var missnöjd med din fiberuppkoppling.

I april kommer vi göra 5 nyanslutningar på Resö. Observera att Telia/Skanova lägger ner kopparnätet och telefonstation på Resö i november. Är någon intresserad av nyanslutning så kontakta styrelsen för en kostnadskalkyl.

Lantmäteriförättningen är äntligen i hamn och vinner laga kraft 8/4. Det har varit en väldigt seg och omständlig process men nu har vi ledningen framtidstryggad vad gäller marktillgång. Tyvärr återstår en liten bit på Galtö där vi trots idoga försök inte lyckats komma överens med markägaren. Sista utvägen där kan dessvärre bli att vi får flytta ledningen. En dyrt och jobbigt process.

Bortsett från dessa förtretligheter är allt väl i vårt fibernät och vår ekonomiska förening. Vi siktar på föreningsstämma någon gång i maj när allt är reviderat och klart.

Ny underhålls och servicepartner

Då Empower AB som byggde vårt nät dessvärre hamnat i obestånd har vi idag tecknat ett nytt serviceavtal med företaget TEGAB. Där finns idag både Lars Melert och Håkan Adriansson som är väl förtrogna med vårt nät. TEGAB bygger också fibernät för vår grannförening Södra Strömstad Fiber. Vi hoppas på ett stabilt och bra samarbete med TEGAB framgent.