Föreningsstämman 2015

Årets stämma som avhölls på påskdagen i Resö församlingshem hade lockat ett 40-tal medlemmar. Ekonomi och verksamhetsberättelse genomgicks och styrelsen beviljades ansvarfrihet för det gångna året. Styrelseledamöterna Christer Westman och Per Karlsson avtackades och Stefan Olsson från Östholmen och Lars Liesén från Galtö invaldes som nya ledamöter. För att stärka föreningens ekonomi så beslutades att vår medlemsavgift som tidigare varit 100:- per år skulle höjas till 200:-. I övrigt konstaterades att nätet fungerar bra och det enda som nu återstår är att via Lantmäteriet säkra våra markavtal. Stämman uttryckte avslutningsvis sin belåtenhet genom att tacka styrelsen med en rungande applåd innan man återvände ut i vårsolen.

Stämmoprotokollet 2015