TV-avgift för norska husägare

Myndigheten Radiotjänst har skrivit till alla norrmän som har en fastighet i Sverige och tillfrågat om TV-innehav. Enligt lagen måste även utländska medborgare med fastighet i Sverige betala avgiften. Samma som TV-lisens i Norge.

Resö Fiber är inte inblandade i detta, utan adressuppgifter har hämtat från Skatteverket. På sikt ska denna avgift avvecklas och kostnaden för public-service TV tas via skattesedeln.

Kort rapport augusti 2017

Fibersommaren har varit lugn och störningsfri. Vi hälsar ett 10-tal nyanslutna medlemmar välkomna i ljuset.

Tyvärr lyckades vi aldrig lösa tvisten kring ledningsdragningen på Galtö utan tvingas nu dra om huvudledningen. Nya markavtal är tecknade tack vare positiva markägare och arbetet planeras göras under september. Vi måste då göra en kortare omkoppling till den nya linjen och det innebär ett avbrott i alla tjänster för hela Resö och halva Galtö. Även mobilmasten berörs. Omkopplingen kommer göras nattetid och vi meddelar i god tid innan.

Läget per april 2017

Då det förekommit enstaka data och TV-störningar vill vi åter betona det angelägna att ni som drabbats felanmäler detta. Sitt inte tyst och var missnöjd med din fiberuppkoppling.

I april kommer vi göra 5 nyanslutningar på Resö. Observera att Telia/Skanova lägger ner kopparnätet och telefonstation på Resö i november. Är någon intresserad av nyanslutning så kontakta styrelsen för en kostnadskalkyl.

Lantmäteriförättningen är äntligen i hamn och vinner laga kraft 8/4. Det har varit en väldigt seg och omständlig process men nu har vi ledningen framtidstryggad vad gäller marktillgång. Tyvärr återstår en liten bit på Galtö där vi trots idoga försök inte lyckats komma överens med markägaren. Sista utvägen där kan dessvärre bli att vi får flytta ledningen. En dyrt och jobbigt process.

Bortsett från dessa förtretligheter är allt väl i vårt fibernät och vår ekonomiska förening. Vi siktar på föreningsstämma någon gång i maj när allt är reviderat och klart.

Ny underhålls och servicepartner

Då Empower AB som byggde vårt nät dessvärre hamnat i obestånd har vi idag tecknat ett nytt serviceavtal med företaget TEGAB. Där finns idag både Lars Melert och Håkan Adriansson som är väl förtrogna med vårt nät. TEGAB bygger också fibernät för vår grannförening Södra Strömstad Fiber. Vi hoppas på ett stabilt och bra samarbete med TEGAB framgent.

Nyårshälsning 2017

Bästa fibermedlem !
Ännu ett verksamhetsår är snart till ända. Jag kan som vanligt konstatera att fibern är till fortsatt glädje och stor nytta för alla medlemmar och för vår bygd. Några smolk i glädjebägaren noteras dock såsom en onödig avgrävning i Torseröd när elledningarna skulle ner på samma ställe som fibern. Än värre kanske några tyckte att det var när TV-bilden frös i avgörande ögonblick under fotbolls-EM. Dessa förtretligheter är nu minnen blott, men de har ändå lärt oss en del. Nämnas ska att föreningen blivit ekonomiskt kompenserad i båda fallen.
Under året har en handfull nya medlemmar kopplat upp sig. Måhända kommer några fler nästa år, när Telia avvecklar  telestationen och kopparnätet på Resö. Fiberföreningen har kapacitet och beredskap för fler anslutningar.
Vi har under året kopplat in oss mot Telenors nät vid Kvarnbäcken, så att vi nu har dubbla förbindelser mot omvärlden. Vi planerar också för en sammankoppling med Sannäs Fiber i syd och Lurs Fiber i nord så att vi inför nästa upphandling kan samverka med våra grannföreningar. Det ger också en ökad säkerhet om vi har fler vägar att leda vår viktiga trafik.
Mest arbetskrävande 2016 har varit arbetet med att få våra markavtal säkrade via lantmäteriet i en sk. ledningsrättsprocess. Vi tackar alla som bistått genom att upplåta sin mark, delta på möten mm. Vi hoppas nu att den långa och omständliga processen kan slutföras, så att vi är framtidstryggade vad gäller marktillgången för våra ledningar.
Med dessa rader önskar jag alla en riktigt God Jul och Gott Nytt fiberår
Martin Björkman

Markavtalen

Tack alla markägare som hjälpt oss med kompletterande markavtal. Dessa är nu skickade till lantmäteriet som senare i höst kommer kalla alla berörda till ett förrättningssammanträde på Resö. Har man inga invändningar eller specifika frågor är det inte nödvändigt att närvara. När allt är klart kring ledningsrätten kommer beslut att skickas till var och en. Mera information om processen får ni i samband med kallelsen. Har ni frågor nu kan de ställas till förrättningslantmätare Dan Örn på lantmäteriet 0771-636363 eller Martin 0705-296554.