Välkommen till Resö Fiber

jul_girlang22Bästa fibermedlem !
Ännu ett verksamhetsår är snart till ända. Jag kan som vanligt konstatera att fibern är till fortsatt glädje och stor nytta för alla medlemmar och för vår bygd. Några smolk i glädjebägaren noteras dock såsom en onödig avgrävning i Torseröd när elledningarna skulle ner på samma ställe som fibern. Än värre kanske några tyckte att det var när TV-bilden frös i avgörande ögonblick under fotbolls-EM. Dessa förtretligheter är nu minnen blott, men de har ändå lärt oss en del. Nämnas ska att föreningen blivit ekonomiskt kompenserad i båda fallen.
Under året har en handfull nya medlemmar kopplat upp sig. Måhända kommer några fler nästa år, när Telia avvecklar  telestationen och kopparnätet på Resö. Fiberföreningen har kapacitet och beredskap för fler anslutningar.
Vi har under året kopplat in oss mot Telenors nät vid Kvarnbäcken, så att vi nu har dubbla förbindelser mot omvärlden. Vi planerar också för en sammankoppling med Sannäs Fiber i syd och Lurs Fiber i nord så att vi inför nästa upphandling kan samverka med våra grannföreningar. Det ger också en ökad säkerhet om vi har fler vägar att leda vår viktiga trafik.
Mest arbetskrävande 2016 har varit arbetet med att få våra markavtal säkrade via lantmäteriet i en sk. ledningsrättsprocess. Vi tackar alla som bistått genom att upplåta sin mark, delta på möten mm. Vi hoppas nu att den långa och omständliga processen kan slutföras, så att vi är framtidstryggade vad gäller marktillgången för våra ledningar.
Med dessa rader önskar jag alla en riktigt God Jul och Gott Nytt fiberår
Martin Björkmanbell02

 

Vår förening har ett öppet fibernät för bredband, telefoni och TV till boende på Resö, Galtö och fastlandet (väster om gamla E6:an) från Tannam i söder och upp mot Kil i norr. För närvarande har vi 450 anslutna fastigheter.

Föreningen fakturerar nu kvartalsvis i förväg. (mars, juni, september och december)  Håll utkik i din epost efter fakturan om du inte beställt den på papper.

Fel på fibern?
Prova först om det hjälper att starta om dator, mediaomvandlare eller TV-boxen. Kolla om möjligt ifall grannarna har samma problem, då det kan vara ett mer omfattande avbrott. Kontakta därefter Net at Once kundtjänst som felsöker och ger råd. Telefon 0771-404400 vardagar kl 8-20   lördag-söndag kl 12-16:30

För rena TV-problem kontakta Sappa-TV på 0774-444 744 alla dagar 8-22.

Får du ingen rätsida på problemet eller är du allmänt missnöjd med fibern, tveka inte att kontakta styrelsen.

 

Kommentera