Tjänsteutbud

Kollektivt 5-årsavtal med Netatonce 2019-10-01 till 2024-09-30

Bindningstiden för de kollektiva tjänsterna är 5 år.

Alla medlemmar betalar utöver månadsavgiften 200:- i årsavgift till föreningen.

Månadskostnader inkl moms och föreningens serviceavgift nedan:

 • Passiv anslutning:  40:-
 • Aktiv anslutning, för kortids-eller företagsabonnemang:  80:-
 • Bredband 1000/1000 + IP-telefoni:  280:-
 • Bredband/IP-telefoni/TV Sappa-Bas 12 kanaler:  307:-
 • Bredband/IP-telefoni/TV Sappa-Mellan  20 kanaler:  375:-
 • Bredband/IP-telefoni/TV Sappa-Mellan+Norge 23 kanaler:  400:-
 • Korttidsabonnemang (enbart bredband):  1 dag:  79:-, 7 dagar:  160:-, 30 dagar:  290:-

För korttidsabonnemang tillkommer årskostnad för anslutningen på 960:- och en engångskostnad på 2.500:- för mediaomvandlare om sådan ej finns, uppsägningstiden för denna abonnemangsform är 1/7/30 dagar.

Uppgradering av mediaomvandlare med Wifi 625:-, utan Wifi 375:- (om man kör egen router).

Full garanti på alla boxar hela avtalstiden. Garantin gäller ej vid yttre påverkan.

Ingen kostnad för mediaomvandlare vid nyanslutning

Sappa Bas (12 kanaler)

SVT 1, SVT 2, SVT 1 HD, SVT 2 HD, SVT Barn HD, SVT Kunskap HD, SVT 24 HD, TV4, TV6, Sappakanalen

Utöver de fasta 9 kanalerna frivisas ytterligare kanaler. Detta kan variera under avtalstiden, och för närvarande (hösten 19), visas Discovery HD, TLC, TV3 Sport och FOX.

Sappa Mellan (20 kanaler)

SVT 1, SVT 2, SVT 1 HD, SVT 2 HD, SVT Barn HD, SVT Kunskap HD, SVT 24 HD, TV 3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12, MTV, Discovery, Paramount Networks, Sappakanalen

Sappa Mellan + Norge (23 kanaler)
SVT 1, SVT 2, SVT 1 HD, SVT 2 HD, SVT Barn HD, SVT Kunskap HD, SVT 24 HD, TV 3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11, TV12, MTV, Discovery, Paramount Networks, Sappakanalen, NRK1, NRK2, TV2 Norge


Vårt gamla avtal som sträckte sig fram till 30/9 2019:

Månadsavgifter fr.o.m. 2016 till 2019-09-30

 • Enbart bredband och telefoni: 268 kr
 • Bredband/telefoni och 9-kanalers TV: 295 kr
 • Bredband/telefoni och 19-kanalers TV: 363 kr
 • Bredband/telefoni och 22-kanalers TV: 388 kr
 • Sommarabonnemang: 310 kr/mån i 6 månader
 • Vilande abonnemang: 40 kr/mån
 • Utöver detta betalar varje medlem en årlig medlemsavgift till föreningen på 200 kr.

 

Comments are closed.