Efteranslutning

Vill du ansluta din fastighet till vårt fibernät gäller följande:

Grundavgiften för en fiberanslutning är 20 000 kr inklusive moms. Till detta kommer den faktiska kostnaden för att dra fiber från närmsta fiberfördelningsskåp till din fastighet. Denna kostnad beror på avståndet. Du kan uppskatta kanalisationskostnaden till ungefär 125 kr/m. Vägkorsningar, asfalt mm kan fördyra.

För nättjänsterna gäller ordinarie prislista i vårt avtal.

Är du intresserad att efteransluta ta gärna kontakt med fiberstyrelsen så ser vi på var närmsta skåp finns och hur förutsättningarna ser ut.

Comments are closed.