Efteranslutning

Vill du ansluta din fastighet till vårt fibernät gäller följande:

Grundavgiften för en fiberanslutning är 20 000 kr inklusive moms. Till detta kommer den faktiska kostnaden för att dra fiber från närmsta fiberfördelningsskåp till din fastighet. Denna kostnad beror på avståndet. Du kan uppskatta kanalisationskostnaden till ungefär 125 kr/m. Vägkorsningar, asfalt mm kan fördyra.

För nättjänsterna gäller ordinarie prislista i vårt avtal. Vår operatör Netatonce tar ut en startavgift på 2500 kr för utrustning och efteranslutning av fastigheter.

Är du intresserad att efteransluta ta gärna kontakt med fiberstyrelsen så ser vi på var närmsta skåp finns och hur förutsättningarna ser ut.

Vill du gå vidare med en beställning så tar vi tar ut en startavgift  för projektering, markavtal och kostnadsberäkning. Avgiften återbetalas inte om anslutningen av någon anledning ej fullföljs.

Från oktober-2015 gäller följande:

Sappa har ändrat på förutsättningarna gentemot tidigare, nya medlemmar som tecknar till tv via föreningen kommer INTE att läggas till kollektivt ifall dom tillkommer efter driftstart. Det innebär att nya medlemmar som vill teckna till tv gör det direkt gentemot Sappa, det innebär samtidigt att kunderna kan slippa bindningstider och dylikt, så att dom som har valt delårsabonnemang kan ha tv under bara vissa delar av året.

Comments are closed.