Kort rapport augusti 2017

Fibersommaren har varit lugn och störningsfri. Vi hälsar ett 10-tal nyanslutna medlemmar välkomna i ljuset.

Tyvärr lyckades vi aldrig lösa tvisten kring ledningsdragningen på Galtö utan tvingas nu dra om huvudledningen. Nya markavtal är tecknade tack vare positiva markägare och arbetet planeras göras under september. Vi måste då göra en kortare omkoppling till den nya linjen och det innebär ett avbrott i alla tjänster för hela Resö och halva Galtö. Även mobilmasten berörs. Omkopplingen kommer göras nattetid och vi meddelar i god tid innan.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.