Tack för 2019

Bästa Fibermedlem !

1/12 skickar vi ut räkningen för kommande period som är januari-juni eller hela året 2020 beroende på vilken betalperiod ni valt.

Nu kommer fakturan från vårt nya affärssystem Fortnox. Mailet går inte att besvara utan eventuella frågor får skickas till info@resofiber.se.  Ni som beställt pappersfaktura får den med posten som tidigare.

Som vanligt vädjar vi om att ni inte glömmer eller missar fakturan då det är så trist och tidsödande att jaga obetalda räkningar. Tack!

På denna räkning kommer vi korrigera för den nya avtalsperioden som startade 1/10-2019. Ni som fick försenad TV-start blir också kompenserade med 1 månads avdragen TV-avgift.

I stort har övergången till nytt 5-årsavtal gått bra och vi gläds åt ökad hastighet i nätet. Vi beklagar strulet med TV:n där det blev en del felaktigheter och försenade boxar.

Är någon fortfarande besvärad av hackig TV är det viktigt att ni felanmäler detta till Sappa-TV.  Får ni ingen rätsida på problemet eller är ni missnöjda med något annat kontakta Martin.

Under fliken Fiber tips några råd om snabbare Wifi och bättre mobiltelefontäckning hemma via fibern.

Hälsningar från styrelsen i Resö Fiber via Martin 

Kranarna öppnade

Nu har vi full fart i vårt nät och du kan testa din egen hastighet på denna länk: http://app.netrounds.com/netatonce/speedtest/ som är ett alternativ till Bredbandskollen på: http://www.bredbandskollen.se

Observera dock att de riktigt höga hastigheterna får man bara genom att koppla datorn till mediaomvandlaren med en nätverkskabel. Dessutom måste man ha en relativt modern dator med nätverkskort i Gigabitklass.

Den tidgare Inteno-boxen FG-500 (med två antenner) har inte den nyaste Wifi-standarden. Ett tips om man vill ha bättre Wifi i huset är att besöka Kjell&Co eller webben och köpa sig en bra router. Koppla den med en nätverkskabel till Inteno-boxen och stäng av Intenons Wifi. Då får du en helt annan prestanda.

Har du stort hus/uteplats/gäststuga bör du satsa på ett så kallat Mesh-nätverk med flera puckar som ger betydligt bättre Wifi-räckvidd och hastighet.

Lycka till och surfa på.

Nytt avtal med Netatonce

Nu är vi i hamn och har just signerat ett avtal gällande våra kollektiva tjänster i fibernätet för de kommande 5 åren.

Efter noggranna sonderingar och moget övervägande valde vi att fortsätta med vår nuvarande operatör Netatonce (Nao). Bakgrunden till detta var att Nao erbjöd det bäst anpassade och mest prisvärda utbudet. Dessutom har vi ett upparbetat och gott samarbete med Nao och en välfungerande infrastruktur i form av teknisk utrustning och matningar till våra nodhus. Skulle vi byta operatör hade vi fått genomlida ett omfattande omkopplingsarbete plus att hundratals boxar fått gå till elektronikskrot, vilket vi inte tycker är hållbarhetsmässigt korrekt dessa dagar.

Vidare så kunde ingen av de alternativa operatörerna erbjuda enbart Internet utan alla medlemmar skulle där betala för TV. Vi har många i vår förening som inte utnyttjar det kollektiva TV-utbudet.

Avtalet och tjänsterna är ganska lika de vi har idag. Vi kommer behålla samma TV-utbud till samma prisnivå som nu. Vad gäller Internet får vi en liten prishöjning på 12:- per månad men i gengäld levererar Nao ett helt ostrypt flöde på 1000 MBit/s upp och nedströms. Vi tycker det är bra och framtidsklokt att kunna erbjuda alla Gigabit, något som för övrigt kostar 800:-/månad i stan. Vi får full garanti på alla boxar de kommande åren och vill någon gradera upp sin mediaomvandlare erbjuds en ny sådan till subventionerat engångspris på 625:-.

Vad gäller TV-kvaliteten har vi haft störningar men Nao har inför nytt avtal tagit krafttag för att komma tillrätta med dessa. Skulle någon ändå uppleva problem kommer Nao kompensera kunden ekonomiskt. Övervakning och felrapportering ska också skärpas upp och skulle matningen till våra nodhus fallera, garanteras automatisk omkoppling via vår reservmatning som går norrut via gamla E6 till Skee-Mariestad.

Sommarabonnemangen april-oktober, har varit krångliga att administrera så de kommer tas bort, och istället kan man köpa en uppsägningsbar uppkoppling som löper per dag, vecka eller månad. Detta gör man via Nao, dock måste en fiberlina finnas redo och den administreras då av föreningen.

Avtalet gäller från 1/10 2019 och vi kommer under sommaren skicka ut en valblankett och förbindelser för den nya avtalsperioden. Nämnas ska också att tre Tanumsföreningar samverkat i denna process och vi har tecknat likalydande avtal med Nao.

Vi hoppas detta kommer bli bra och våra medlemmar fortsatt nöjda. Har ni frågor kontakta gärna styrelsen.

Styrelsen för Resö Fiber genom /Martin


Har du TV-störning ?

Då är det mycket angeläget att du felanmäler detta till Netatonce och även rapporterar det till föreningen (maila eller ring Martin).

Inför beslut om ny avtalsperiod vill vi vara helt säkra på att Netatonce kommit tillrätta med eventuella kvarvarande brister i TV-leveransen.

Läget i januari inför upphandlingen

I höstas besökte vi (Resö+Svandal+Kämpersvik)-fiber Netatonce i Växjö för att på plats diskutera och studerad Netatonce högkvarter och dess resurser. Vi blev väl mottagna i Växjö och fick ett positivt intryck av Netatonce resurser, personal och deras satsningar framåt.

Vi har nu tillsammans med de andra Tanumsföreningarna just haft en träff med såväl Telia/Zitius, IP-Only som Bahnhof för att värdera deras utbud och erbjudanden. Vi vill gärna samverka med de andra Tanumsföreningarna genom att synkronisera vårt val av operatör och avtalstid för att på så sätt tillsammans stärka och effektivisera vår upphandling för nästa femårsperiod.

Så klart är vi störda och bekymrade över de TV-störningar som vissa drabbats av under hösten. Vi skriver givetvis inget nytt avtal utan att få garantier på god leveranskvalitet. Netatonce har nu kraftsamlat kring detta och bytt en del utrustning och trimmat sina linor för att komma till rätta med TV-störningarna. Vi följer upp resultaten av dessa insatser.

Vår plan och förhoppning är att under innevarande kvartal komma fram till ett beslut om optimalt val av operatör. Styrelsen fattar detta beslut men vi tar gärna emot synpunkter från medlemmarna i frågan.

Martin/Resö Fiber

Inför upphandling av nytt avtal

Det 5-åriga avtalet med vår kommunikationsoperatör Netatonce går ut i juni 2019 och vi har därför redan nu börjat förbereda upphandling av nästa avtalsperiod. Valet står då mellan att behålla Netatonce eller handla upp en ny kommunikationsoperatör.

Ett byte är operatör är både tekniskt och administrativt komplicerat och omfattande. Byte till en ny operatör innebär bland annat att all teknisk utrustning i nodhus och hemmen måste bytas ut. Marknaden är också begränsad och i dagsläget dominerad av Telia.

Vi samråder nu med de andra Tanumsföreningarna som har Netatonce hur vi kan samverka i den nya upphandlingen. Som ett första led kommer vi åka till Växjö i slutet av oktober för att på plats diskutera med Netatonce. Vi kommer då fokusera på utrustning, support, pris/prestanda och garantier. Styrelsen tar gärna emot synpunkter från er medlemmar och på vad som varit bra och mindre bra med vår nuvarande operatör Netatonce.

Vi kommer också att rapportera från processen här på hemsidan och i mailutskick. Upphandlingen och beslut kommer enligt stämmobeslut att skötas och tas av styrelsen.

/Martin