Prisändring 2022

Resö Fiber har tillämpat en månatlig serviceavgift på 80:-inkl. moms allt sedan starten 2014. Styrelsen noterar att driftskostnaderna ökat med tiden. Föreningen har haft flera nyanslutningar senaste åren som kompenserat denna kostnadsökning. Nu räknar vi dock med att antalet nyanslutningar kommer minska då nätet är väl utbyggt och anslutningsgraden god. Vi behöver därför på sikt justera upp avgiften för att inte tära på det ekonomiska resultatet.

Enligt beslut som togs vid årsmötet 2021 kommer serviceavgiften höjas från 80:- till 100:- från och med 1/1-2022.