Har du TV-störning ?

Då är det mycket angeläget att du felanmäler detta till Netatonce och även rapporterar det till föreningen (maila eller ring Martin).

Inför beslut om ny avtalsperiod vill vi vara helt säkra på att Netatonce kommit tillrätta med eventuella kvarvarande brister i TV-leveransen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.