Åskskydd

Sommaren är här och därmed åskmolnen. Föreningen har haft en långvarig diskussion med Netatonce om tolkningen av det utlovade ”åskskyddet”. Nu har vi fått besked och Netatonce ersätter mediaboxen om det kan konstateras att den är åskskadad.

Som alltid när det gäller åska och elektronik ska man vidta försiktighetsåtgärder som:

Se till att den gamla teleledningen är avklippt väl utanför huset.  Själva fibern är elektriskt oledande och ska aldrig dras ur då den är känslig för smuts och påverkan.

Använd gärna jordat vägguttag till mediaomvandlaren med ett överspänningsskydd (finns på Clas Ohlson m.fl.)

Dra gärna ut strömadapter till mediaomvandlare och TV-box om det åskar riktigt nära eller om du inte är i stugan på ett tag

Föreningsstämman 2015

Årets stämma som avhölls på påskdagen i Resö församlingshem hade lockat ett 40-tal medlemmar. Ekonomi och verksamhetsberättelse genomgicks och styrelsen beviljades ansvarfrihet för det gångna året. Styrelseledamöterna Christer Westman och Per Karlsson avtackades och Stefan Olsson från Östholmen och Lars Liesén från Galtö invaldes som nya ledamöter. För att stärka föreningens ekonomi så beslutades att vår medlemsavgift som tidigare varit 100:- per år skulle höjas till 200:-. I övrigt konstaterades att nätet fungerar bra och det enda som nu återstår är att via Lantmäteriet säkra våra markavtal. Stämman uttryckte avslutningsvis sin belåtenhet genom att tacka styrelsen med en rungande applåd innan man återvände ut i vårsolen.

Stämmoprotokollet 2015